English
您所在的位置: 首页 > 电子业务 > 快捷支付
网银登录
  • 个人网银登录
  • 企业网银登录
快捷支付
2016-12-12  电子业务
支付宝快捷支付申请流程(适用于恒通贷记卡)
 
一、登录支付宝账户,进入账户管理,进入我的银行卡,选择添加银行卡 
 
 
 
二、在关联我的银行卡中选择方式二:输入银行卡号关联
 
 
 
三、输入您的银行卡号
 
 
 
 
四、确认银行卡信息
  
 
 
 
五、核对信息,并输入手机号码,点击免费获取校验码注意填写手机号码必须与您的贷记卡于我行留存的手机号码一致
 
  
 
  
六、收到短信后填写校验码:
 
 
 
 
七、开通成功,符合条件的客户购物进入结算时选择农商银行贷记卡即可享受优惠!